ඉංජිනේරු ඇක්‍රිලික් නිෂ්පාදන

 • Transparent Acrylic Sound Barrier Panel

  විනිවිද පෙනෙන ඇක්‍රිලික් ශබ්ද බාධක පැනලය

  ස්වාභාවික සෞන්දර්යය සහ ආලෝක සම්ප්‍රේෂණය පවත්වා ගැනීම සඳහා බාධා රහිත අදහස් සපයන අතරම උස් වූ මාර්ග සඳහා අවශ්‍ය බලපෑම් ප්‍රතිරෝධය සහ ආරක්ෂාව සපයයි.

  විනිවිද පෙනෙන පැනල් වල පිරිවිතරයන් පහසු කරවන සූදානම් යෝග්‍ය පැනල් ස්ථාපනය කිරීම පහසුය. ඒවා සකසා ඇත්තේ ඇලුමිනියම් රාමුවක වන අතර ඒවායේ කොන්ක්‍රීට් සගයන් මෙන් ස්ථාපනය කර ඇත. ඒවා රැගෙන ඒවා තැනට දමන්න. පහත පරිදි තවත් ප්‍රතිලාභ:

  • සාමාන්‍ය පාරදෘශ්‍ය බාධකයක “විනිවිද පෙනෙන කවුළු” විවෘත කිරීමේ හැකියාව

  • පවතින ශබ්ද බාධක පද්ධති පහසුවෙන් නැවත සකස් කළ හැකිය

  • භාවිතා කරන සියලුම ද්‍රව්‍යවල ඉහළ පාරජම්බුල ප්‍රතිරෝධය සහ වර්ණ ස්ථායිතාව.
  • 100% ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි ය.

   

  පැහැදිලි වීදුරු පැනල් හා සසඳන විට, කාවැද්දූ නූල් සහිත විනිවිද පෙනෙන තහඩු:

   

  1: කුරුලු isions ට්ටනය අඩු කිරීම

  2: ඒකාබද්ධ කොටස් රඳවා ගැනීමේ පද්ධතිය