සැහැල්ලු මාර්ගෝපදේශ තහඩුව

 • Duke Clear Acrylic 6mm Light Guide Plate

  ඩියුක් ක්ලියර් ඇක්‍රිලික් 6mm සැහැල්ලු මාර්ගෝපදේශ තහඩුව

  පැහැදිලි ඇක්‍රිලික් තහඩු වල සමාන ලක්ෂණ හැරුණු විට, ඩියුක් එල්ජීපී තහඩු තුළ විශේෂ ආලෝකය විහිදෙන අංශු ඇති අතර එමඟින් ආලෝකය පත්රය හරහා ඒකාකාරව නිස්සාරණය කර එය නරඹන්නා දෙසට යොමු කරයි.

  මතුපිට සීරීම් ඉවත් කළ හැකි අතර ඔප දැමීමෙන් ආලෝකකරණ ගුණාංග යථා තත්වයට පත් කළ හැකිය

  මතුපිට ව්‍යුහගත කිරීම, එච්ච් කිරීම හෝ මුද්‍රණය කිරීම අවශ්‍ය නොවේ

  අභිරුචි ආලෝක උපාධි ලබා ගත හැකිය